Sign In

Cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (16/01/2019)

Ngày 27/12/2018, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-CTHADS của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 như sau:

Công bố, trao quyết định nghỉ hưu và quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi (07/11/2018)

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-BTP ngày 09/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Phan Tấn Nộ và Quyết định số 2676/QĐ-BTP ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi kể từ ngày 01/11/2018; ngày 05/11/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu và quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (21/02/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 469/TCTHADS-VP ngày 06/02/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 (15/12/2017)

Ngày 12/12/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018 theo kế hoạch của Tổng cục THADS và sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ngãi, với thành phần gồm toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong công tác phối hợp THADS. Ngoài ra, ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi cũng vinh dự đón nhận sự tham gia và chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Phạm Trường Thọ - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Lực – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự được giao phụ trách địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh (07/08/2017)

Chiều 02-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành thi hành án dân sự. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (26/05/2017)

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự; ngày 19 tháng 4 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện tốt công tác chỉ đạo, phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương.

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm và bàn giao công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức (28/04/2017)

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TCTHADS ngày 04/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo; ngày 28/4/2017, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm và tổ chức bàn giao công tác lãnh đạo tại Chi cục THADS huyện Tư Nghĩa.

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm và bàn giao công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Sơn (28/04/2017)

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TCTHADS ngày 04/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo; ngày 25/4/2017, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng và tổ chức bàn giao công tác lãnh đạo tại Chi cục THADS huyện Lý Sơn.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC HỌP BÁO QUÝ II NĂM 2017 (28/04/2017)

Thực hiện Công văn số 3710/TCTHADS-VP của Tổng cục Thi hành án dân sự về triển khai thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ngày 10/4/2017, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi họp báo Quý II năm 2017 để thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự gặp mặt nữ công chức người lao động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (09/03/2017)

Chiều ngày 08/3/2017, Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban Nữ công và Đoàn Thanh niên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức buổi giao lưu gặp mặt nữ công chức, người lao động Cục nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Các tin đã đưa ngày: