Sign In

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (24/12/2015)

Ngày 07/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành ban hành Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP thay thế Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP  hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.

Bài học kinh nghiệm trong công tác THADS nhiệm kỳ 2011 – 2015 và những định hướng lớn của nhiệm kỳ 2016 - 2020 (24/12/2015)

Tại Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2016 vừa diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong 2 ngày 11 và 12/12/2015, bên cạnh nội dung “Báo cáo về kết quả công tác THADS năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016” như các năm trước, năm nay trong không khí cả nước đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các cơ quan THADS đã tiến hành tổng kết, đánh giá lại kết quả công tác THADS của cả nhiệm kỳ 2011 - 2015. Nhìn lại nhiệm kỳ 2011 - 2015, trong điều kiện số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhất là về tiền (trên 30%), cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, tổ chức, bộ máy đang trong quá trình hoàn thiện, thể chế pháp luật về THADS còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và các cơ quan báo chí và đặc biệt là tinh thần nỗ lực, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan cơ quan THADS đã triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác THADS ngày càng có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là sau khi Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (sau đây gọi là Nghị quyết số 37). Nổi bật trên một số mặt công tác sau đây:

Năm 2015, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý trên 4.510 vụ án các loại (09/12/2015)

Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016, ông Phạm Trung Uy- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết, trong năm 2015, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 4.514 vụ án các loại, trong đó đã giải quyết 4.407 vụ, đạt tỷ lệ 98%, các vụ chưa giải quyết chủ yếu là mới thụ lý, còn trong thời hạn giải quyết.

Quảng Ngãi: 5 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (04/12/2015)

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009 về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tổ chức hội nghị cấp tỉnh nhằm triển khai sâu rộng nội dung Luật cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Khó khăn trong thi hành án dân sự (03/12/2015)

Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh từng bước có chuyển biến. Nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong dư luận được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được cũng phải nhìn nhận công tác này vẫn còn những khó khăn, hạn chế.
 

Chùm ảnh đẹp ngày truyền thống Ngành THADS Việt Nam (04/05/2015)

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh tổ chức hội nghị sơ kết và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thônga Ngành thi hành án dân sự Việt Nam 19/7
Các tin đã đưa ngày: