Sign In

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án (30/05/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án
                  
         
          Căn cứ Khoản 2, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014);
          Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc Hội;
Căn cứ Quyết định số: 16/2016/QĐDS-ST ngày 29 tháng 6 năm 2016 của  Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long;
Căn cứ kết quả thẩm định giá tài sản số 02.0305/2018/TĐG-QN ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Công ty cổ phần thẩm định giá Quảng Ninh;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án là:
Quyền sử dụng đất thửa đất số 39, tờ bản đồ số 59, diện tích 170m2 và toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất tại tổ 9B, khu 2A, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất AĐ228923, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số 22831 do Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long cấp ngày 13 tháng 12 năm 2005 mang tên người sử dụng đất ông Đinh Khắc Toán, ngày 03/4/2013 bà Đỗ Thị Tố Như được quyền sử dụng đất. Giá khởi điểm tài sản  là: 199.580.000đ (Một trăm chín mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chỉ theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc Hội.
2. Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản:
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phải phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 29/5/2018 đến ngày 05/6/2018 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân thành phố Hạ Long, địa chỉ: Tổ 1, khu 1, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết xin liên hệ:
Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long. Điện thoại: 0976200683 (trong giờ hành chính).
Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết, có nhu cầu tổ chức đấu giá tài sản trên thì nộp hồ sơ đăng ký tham gia theo quy định./.

Hạ Long - Thông báo Bán đấu giá tài sản số 04/2018/TB-CCTHAHL (02/05/2018)

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức đấu giá tài sản của Ông Vũ Đình Thanh và bà Nguyễn Thị Hoàn để đảm bảo thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 06/2014/QĐST ngày 30/05/2014 của Tòa án Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 32/QĐ-CCTHADS ngày 11/11/2015 của Chi cục trưởng Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long. Tài sản gồm: Quyền sử dụng đất có diện tích 48,6 m2 và tài sản gắn liền với đất là 01 ngôi nhà; Địa chỉ: Thửa đất số 05, tờ bản đồ số 15, thuộc tổ 57, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 180544, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 23999 do UBND thành phố Hạ Long cấp ngày 26/12/2005 mang tên ông Trần Thành Nam và bà Lê Thị Thái đã chuyển nhượng cho ông Vũ Đình Thanh và bà Nguyễn Thị Hoàn; Theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 04/2018/CCTHAHL – ĐGQN ngày 16/04/2018 giữa Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hạ Long và Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh.
-  Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 293.873.000 đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi ba nghìn đồng).
Giá trên chưa bao gồm nghĩa vụ nộp các loại thuế, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật (người mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền,  phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá).
- Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
-  Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 25/04/2018 đến 16h00’ ngày 23/05/2018.
- Địa điểm xem tài sản: Tổ 57, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 22/05/2018; 23/05/2018; 24/05/2018.
- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 08h30’ ngày 25/05/2018.
- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3816.731.
* Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:
 Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Có 2 doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với Công ty thành viên, Công ty mẹ và Công ty con, Doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty CP Đấu Giá Quảng Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
* Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:
- Phải chấp nhận giá khởi điểm;
- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ);
- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân, sổ Hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực hoặc bản gốc để đối chiếu);
- Đối với tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải có: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, chứng nhận đăng kí mã số thuế, chứng minh nhân dân của người đại diện theo Pháp luật.
- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.
- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh;
- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.
- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003686868 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.
- Hình thức đấu giá: Trả giá bằng lời nói. Phương thức trả giá lên.
Các tin đã đưa ngày: