Sign In

Thông báo về việc đăng tải thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự (31/08/2015)

Ngày 26/8/2015, Thứ trưởng Nguyễn Chí Hiếu đã ký Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự. Các thủ tục hành chính này hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (01/06/2015)

Quyết định số 3542/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự
Các tin đã đưa ngày: