Sign In

(HỎA TỐC) Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Thông báo không gửi văn bản giấy đề nghị các đơn vị lấy TB trên đường truyền cho các thành viên BCĐ)

28/07/2020

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: