Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà tổ chức các hoạt động chào mừng 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) (25/07/2019)

Hòa trong không khí vui tươi của cả nước nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) và 72 năm Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019). Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Thi hành án dân sự và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập của quê hương, đất nước.

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN (13/11/2018)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 47 - KH/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa về tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2018. Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức thành công diễn đàn chi bộ năm 2018 với chủ đề: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tọa đàm kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và 25 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án nhân dân các cấp sang cơ quan Chính phủ (30/07/2018)

Trong không khí tự hào, phấn khởi khi huyện nhà vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa; hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2018); 73 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9, ngày 18/7/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2018) và 25 năm ngày chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án nhân dân các cấp sang cơ quan Chính phủ (1993 – 2018) để ôn lại truyền thống của Ngành và của đơn vị.

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (29/05/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 35-HD/BTGHU ngày 06/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa và Kế hoạch số 08-KH/CB ngày 24/4/2018 của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa về tổ chức diễn đàn Chi bộ năm 2018. Ngày 17/5/2018, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 47 - KH/TU ngày 22 tháng 3 năm 2017 về việc “ Tổ chức diễn đàn vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên” (24/08/2017)

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa ban hành Công văn số 28-CV/BTGHU về việc “ Tổ chức diễn đàn vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và Công văn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức  diễn đàn“ Vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”.

CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (05/06/2017)

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. Trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/2017), Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa đã có quyết định kết nạp 02 quần chúng là công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa vào Đảng (Quyết định số 1385-QĐ/HU và Quyết định số 1386-QĐ/HU ngày 03 tháng 5 năm 2017).
 

Huyện Triệu Phong ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (04/07/2016)

Ngày 15-6- 1016, Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong cùng với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Dự lễ ký kết có đồng chí Hồ Viết Hy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (25/04/2016)

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế phối hợp liên ngành số 225/QCLN-CTHADS-CA-TAND-VKSND ngày 05/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự, Công an, TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; Công văn số 01/CTHADS-NV ngày 04/01/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc ký quy chế liên ngành trong tổ chức thi hành án dân sự.

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 (06/01/2016)

Ngày 31/12/2015 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Trị đã tổ chức “Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016”
Các tin đã đưa ngày: