Sign In

Huyện Triệu Phong ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

04/07/2016

Ngày 15-6- 1016, Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong cùng với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Dự lễ ký kết có đồng chí Hồ Viết Hy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.
Ngày 15-6- 1016, Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong cùng với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Dự lễ ký kết có đồng chí Hồ Viết Hy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.

Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện ký Quy chế phối hợp.
Quy chế được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng ngành. Quy chế gồm 3 chương, 26 điều, ngoài những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, mục đích, nguyên tắc và phương thức phối hợp, Quy chế còn tập trung vào các nội dung như: Việc hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, cấp và chuyển giao bản án, quyết định; giải thích, sửa chữa bổ sung bản án, quyết định; trả lời kiến nghị, thụ lý và giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án...
 Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự trong huyện, đồng thời là cơ sở pháp lý, tạo ra một quy trình chặt chẽ, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Quốc Hùng

Các tin đã đưa ngày: