Sign In

Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 47 - KH/TU ngày 22 tháng 3 năm 2017 về việc “ Tổ chức diễn đàn vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”

24/08/2017

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ngày 17 tháng 4 năm 2017 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa ban hành Công văn số 28-CV/BTGHU về việc “ Tổ chức diễn đàn vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và Công văn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã tổ chức  diễn đàn“ Vai trò của Chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”.
Đến dự diễn đàn có đồng chí Dương Đăng Lan - HUV - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện; đồng chí Nguyễn Ngọc Huy – Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện và toàn thể các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.
Tại diễn đàn, các đồng chí tham dự đã được nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, đơn vị; quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; quán triệt 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết các đảng viên trong chi bộ đã tham gia góp ý nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Các ý kiến đều đánh giá cao những kết đạt được của Chi bộ, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, những vấn đề cần quan tâm trong công tác cán bộ, đảng viên gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, đơn vị và đề xuất các giải pháp để xây dựng Chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đ/c Vũ Hải Sơn - Đảng viên, phát biểu tham luận tại diễn đàn
Kết luận tại diễn đàn, đồng chí Phan Nhật Việt, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng quán triệt: Các đảng viên, quần chúng cần nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của mình trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương đề ra.
Vũ Hải Sơn

Các tin đã đưa ngày: