Sign In

CHI CỤC THADS THỊ XÃ NGÃ NĂM, SÓC TRĂNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (16/07/2024)

Chi cục Thi hành án Ngã Năm có Thông báo số 609/TB-THADS ngày 16/7/2024 việc báo đấu giá tài sản kê biên vụ ông Nguyễn Văn Chánh và bà Trần Thị Lệ Hằng, tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tọa lạc khóm 3, phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

CHI CỤC THADS THỊ XÃ NGÃ NĂM, SÓC TRĂNG THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (15/07/2024)

Chi cục THADS thị xã ngã năm có thông báo số 603/TB-THADS ngày 10/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản kê biên của ông Nguyễn Thanh Vũ, địa chỉ: ấp Long Thành, xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.
Các tin đã đưa ngày: