Sign In

Thông báo số 96/TB-TCTHADS ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Thi hành án dân sự về tuyển dụng công chức năm 2023

22/03/2023

Thông báo tuyển dụng công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Các tin đã đưa ngày: