Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021 (31/12/2021)

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cục THADS tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công đoàn cơ sở (CĐCS) tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải Bí thư chi bộ -Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của CĐCS Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo tài chính ngân sách năm 2021; Báo cáo tài chính công đoàn năm 2021.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La trao quà, giúp đỡ xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên năm 2021 (16/12/2021)

Thực hiện Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026. Thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới và thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021, toàn thể công chức và người lao động tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tự nguyện đóng góp mỗi người một ngày lương để giúp đỡ cho xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2022 (06/12/2021)

Ngày 06/12/2021, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo THADS năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi án hành chính năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị  có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo THADS. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức - Tỉnh ủy, các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh, cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục THADS tỉnh. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (12/11/2021)

Ngày 10/11/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức trực tuyến Hội nghị phòng chống tham nhũng, tiêu cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Tham dự hội nghị gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo chi cục và toàn thể cán bộ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La.
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã triển khai Chỉ thị 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng; Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS về việc ban hành Chương  trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục THADS nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cục trưởng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại các cơ quan THADS tỉnh Sơn La trong thời gian qua và giao nhiệm vụ trong thời gian tới các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan THADS phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện coi đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một nhiệm vụ lâu dài và đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị. Xác định các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phải được thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu và kết quả phải cụ thể, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ. Tập thể phải đoàn kết nhưng không có nghĩa là đoàn kết xuôi chiều, không dám phản bác lại quan điểm sai lầm, để làm được điều đó, mỗi công chức, người lao động cần phải tích cực học tập rèn luyện hoàn thiện bản thân. Góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống.
                       Phạm Thu Hiền
        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La
 
 

Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Mã (03/11/2021)

Chiều ngày 02 tháng 11 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La  long trọng tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức cán bộ tại Chi cục Thi hành dân sự huyện Sông Mã.

Ngày 07 tháng 9 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021. (08/09/2021)

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục; lãnh đạo chi cục Thi hành án dân sự thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục.

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2021. (10/08/2021)

Chủ trì hội nghị: đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục THADS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục; lãnh đạo chi cục THADS thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục, Chi cục THADS thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục.

Ngày 14/7/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (14/07/2021)

Ngày 14/7/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống. Đây là dịp để công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh ôn lại truyền thống tự hào; kế thừa, phát huy thành quả của thế hệ trước, xây dựng hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 6; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2021. (09/07/2021)

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Cục THADS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên thuộc Cục; lãnh đạo chi cục THADS thành phố và toàn thể công chức thuộc Cục, Chi cục THADS thành phố. Tại điểm cầu 11 huyện có các đồng chí lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục.
Các tin đã đưa ngày: