Sign In

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2019, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại Cục THADS tỉnh Sơn La (25/10/2019)

Thực hiện Quyết định số 1154-QĐ/TW ngày 01 tháng  năm 2019 của Ban Bí thư; Công văn số 10803-CV/TW ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng làm trưởng đoàn thăm, khảo sát về công tác tư pháp, công tác thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS), hành chính từ năm 2016 – 2019 tại tỉnh Sơn La

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La phản hồi thông tin báo chí bài viết: "Về bài "Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Cần tiếp tục làm rõ vụ việc" (16/10/2019)

        Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, qua công tác theo dõi, tiếp nhận thông tin báo chí, Cục Thi hành án dân sự (sau đây viết tắt là THADS) tỉnh được biết, vào 19 giờ 03 phút ngày 24 tháng 9 năm 2019, Báo Thanh tra tiếp tục đăng bài: “Về bài “Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Cần được tiếp tục làm rõ vụ việc”.         Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục THADS tỉnh tiếp tục kiểm tra hồ sơ thi hành án và yêu cầu Chi cục THADS huyện Yên Châu báo cáo bổ sung diễn biến kết quả giải quyết việc thi hành án đối với vụ việc, đối chiếu với nội dung bài báo, Cục THADS tỉnh Sơn La nhận thấy, nội dung bài viết phản ánh thông tin chưa chính xác. Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí; Điều 11 Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống THADS ban hành theo Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh tiếp tục có ý kiến phản hồi   

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La công bố, trao các quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chấp hành viên trung cấp (23/08/2019)

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chấp hành viên trung cấp.

Cục THADS tỉnh Sơn La phản hồi thông tin báo chí bài viết: “Về bài “Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Nhiều nội dung cần được tiếp tục làm rõ” của tác giả Trần Quý đăng trên Báo Thanh tra vào 16 giờ 39 phút ngày 02 tháng 8 năm 2019. (09/08/2019)

Cục THADS tỉnh Sơn La phản hồi thông tin báo chí bài viết: “Về bài “Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Nhiều nội dung cần được tiếp tục làm rõ” của tác giả Trần Quý đăng trên Báo Thanh tra vào 16 giờ 39 phút ngày 02 tháng 8 năm 2019. Cục THADS tỉnh Sơn La đề nghị Tổng biên tập Báo Thanh tra thực hiện việc đăng tải toàn bộ nội dung Công văn này của Cục THADS tỉnh Sơn La theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí năm 2016.

Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) (19/07/2019)

Chiều ngày 19/7/2019, đồng chí Quản Hữu Chiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thay mặt tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019).
          
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) (15/07/2019)

          Thực hiện Kế hoạch số 1895/KH-BTP ngày 27/5/2019 của Bộ Tư pháp Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019) trong Hệ thống Thi hành án dân sự; Công văn số 2073/TCTHADS-VP ngày 10/7/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống THADS, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Công văn số 264/CTHADS-VP ngày 14/6/2019 về việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống THADS và Công văn số 329/CTHADS-VP ngày 12/7/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm truyền thông nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống THADS.
          Ngày 15/7/2019, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019).
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La ban hành Công văn phản hồi thông tin báo chí bài viết ‘‘Yên Châu, Sơn La: Thi hành án nộp tiền thay cho doanh nghiệp để rút tài sản thế chấp’’ của tác giả Huệ Nguyễn đăng trên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật. (12/07/2019)

Ngày 08/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La được biết Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đăng bài: "Yên Châu Sơn La: Thi hành án nộp tiền thay cho doanh nghiệp để rút tài sản thế chấp" của tác giả Huệ Nguyễn, nhận thấy nội dung bài viết có thông tin chưa chính xác. Căn cứ Điều 43 Luật báo chí 2016 và Quy trình phát ngôn và  cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án dân sự được ban hành theo Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ngày 13/07/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Cục THADS tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn phản hồi.
        
         Để thông tin được công khai, Cục THADS tỉnh Sơn La đăng toàn văn Công văn số 323/CTHADS-NV ngày 11/7/2019.của Cục THADS tỉnh Sơn La (Faile đính kèm)
   

Cục THADS tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu Tổng Biên tập Báo Thanh tra đăng tải ý kiến phản hồi của Cục đối với bài viết: "Về bài Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Thêm nhiều dấu hiệu vi phạm" của tác giả Trần Quý (12/07/2019)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu Tổng Biên tập Báo Thanh tra đăng tải ý kiến phản hồi của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với bài viết: "Về bài Sai phạm tại Chi cục THADS huyện Yên Châu (Sơn La): Thêm nhiều dấu hiệu vi phạm" của tác giả Trần Quý đăng trên Báo Thanh tra ngày 25/6/2019 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí

Cục THADS tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đăng tải ý kiến phản hồi của Cục đối với bài viết: "Yên Châu (Sơn La): Vì sao Thi hành án nộp tiền thay cho doanh nghiệp?" của tác giả Phạm Tài (12/07/2019)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo đăng tải ý kiến phản hồi của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với bải viết: "Yên Châu (Sơn La): Vì sao Thi hành án nộp tiền thay cho doanh nghiệp?" của tác giả Phạm Tài đăng trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ngày 15/6/2019 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Báo chí. 
Các tin đã đưa ngày: