Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tổ chức các Hội nghị về công tác cán bộ

Hoạt động của Cục

Đoàn cán bộ của Sở Tư pháp tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La

25/07/2022

Ngày 20/7/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đón tiếp Đoàn công tác của Sở Tư pháp tỉnh U Đôm Xay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Sỏn Sụ Văn Phăn Nha Vông, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn sang thăm và học...

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...