Sign In

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh làm việc với các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và chỉ đạo giải quyết án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong (13/12/2023)

          Thực hiện Kế hoạch công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2024, trong tháng 11-12/2023, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp dự họp giao ban với các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố để đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác THADS năm 2024, kiểm tra việc lập danh sách, xây dựng kế hoạch giải quyết án có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong của từng Chấp hành viên, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị (05/12/2023)

         ​Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132-QĐ/TW). Có thể nói, việc triển khai, thực thi Quy định số 132-QĐ/TW không chỉ giúp các tổ chức, cá nhân công tác tại các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (trong đó có yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các Quy định về nêu gương (Quy định 55, 08)… đặc biệt là giúp cho công chức, Chấp hành viên thuộc các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) tự soi, tự sửa, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tránh mắc phải khuyết điểm, vi phạm.  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, kỹ năng làm việc trên môi trường số (24/11/2023)

          Sáng ngày 24/11/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự, kỹ năng làm việc trên môi trường số theo Kế hoạch số 1798/KH-CTHADS ngày 06/11/2023 của Cục THADS tỉnh Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có ông Võ Xuân Biên - Cục trưởng Cục THADS, các Phó Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố, toàn thể Chấp hành viên và công chức phụ trách công tác văn thư thuộc các cơ quan THADS trong tỉnh. Hội nghị tập huấn tập trung vào các chuyên đề: (i) Một số lưu ý trong xác minh điều kiện thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; (ii) Quán triệt, cập nhật, phổ biến những điểm mới của Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về một số thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ THADS (thay thế Thông tư số 01/2016, có hiệu lực từ ngày 01/10/2023) và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ THADS theo quy định tại Thông tư này; (iii) Một số kỹ năng làm việc trong môi trường số.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy vật chứng trong vụ án buôn lậu hàng hóa (08/11/2023)

          Sáng ngày 08/11/2023, Hội đồng Tiêu hủy vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy vật chứng trong vụ án buôn lậu hàng hóa theo Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2023/HS-ST ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đoàn Kiểm sát Viện KSND tỉnh Tây Ninh thông qua dự thảo Kết luận trực tiếp Kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh (20/10/2023)

         Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 672/QĐ-VKS và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát số 673/KH-VKS cùng ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh từ ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tây Ninh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự (THADS) đối với Cục THADS tỉnh Tây Ninh.

Trao quyết định giao phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Trảng Bàng (31/08/2023)

         Sáng ngày 29/8/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao quyết định về việc giao phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Trảng Bàng.
 

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh (30/08/2023)

             Chiều ngày 29/8/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 800/QĐ-TCTHADS ngày 14/8/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS về bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyền, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tây Ninh.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh (03/07/2023)

        Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp.

Trao quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm (19/05/2023)

              Chiều ngày 19/5/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với chức danh Phó Cục trưởng và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Xuân Biên – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 (17/04/2023)

         Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-CĐVC ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028, được sự quan tâm của Chi ủy, Lãnh đạo Cục, chiều ngày 17/4/2023, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, có bà Lê Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Về phía Cục THADS tỉnh Tây Ninh có ông Võ Xuân Biên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS; các Phó Cục trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
Các tin đã đưa ngày: