Sign In

Thông báo phát hành Biên lai thu tiền thi hành án

19/03/2021

1. Tên đơn vị phát hành biên lai:    Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh Thái Bình
2. Mã số thuế:                                 1000218047
3. Địa chỉ trụ sở:                              Đường Quang Trung Thành Phố Thái Bình
4. Điên thoại:                                   02273645616
5. Các loại biên lai đã phát hành: Biên lai thu tiền nộp NSNN,  Biên lai thu tiềnThi hành án (Theo đơn yêu cầu);
TT Tên loại BL Ký hiệu mẫu BL Ký hiệu BL SL quyển Từ số Đến số Ngày SD HĐ in DN in biên lai
Tên MST
1 Biên lai thu tiền nộp NSNN C22-THA AA/2021 50 0.000.001 0.002.500 01/04/2021   CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
     Trong đó                  
  Cục Tỉnh C30-THA AA/2020 7 0000001 0000350        
  Chi Cục Thành phố C30-THA AA/2020 8 0000351 0000750        
  Chi cục Vũ Thư C30-THA AA/2020 5 0000751 0001000        
  Chi cục Kiến Xương C30-THA AA/2020 5 0001001 0001250        
  Chi cục Tiền Hải C30-THA AA/2020 5 0001251 0001500        
  Chi cục Đông Hưng C30-THA AA/2020 5 0001501 0001750        
  Chi cục Hưng Hà C30-THA AA/2020 5 0001751 0002000        
  Chi cục Thái Thuỵ C30-THA AA/2020 5 0002001 0002250        
  Chi cục Quỳnh Phụ C30-THA AA/2020 5 0002251 0002500        
  Tổng     50            
2 Biên lai thu tiền Thi hành án (Theo đơn yêu cầu) C23-THA AA/2021 50 0.000.001 0.002.500 01/04/2021   CÔNG TY CP IN  Sơn Nam 1000214148
     Trong đó                  
  Cục Tỉnh C31-THA AA/2020 7 0000001 0000350        
  Chi Cục Thành phố C31-THA AA/2020 8 0000351 0000750        
  Chi cục Vũ Thư C31-THA AA/2020 5 0000751 0001000        
  Chi cục Kiến Xương C31-THA AA/2020 5 0001001 0001250        
  Chi cục Tiền Hải C31-THA AA/2020 5 0001251 0001500        
  Chi cục Đông Hưng C31-THA AA/2020 5 0001501 0001750        
  Chi cục Hưng Hà C31-THA AA/2020 5 0001751 0002000        
  Chi cục Thái Thuỵ C31-THA AA/2020 5 0002001 0002250        
  Chi cục Quỳnh Phụ C31-THA AA/2020 5 0002251 0002500        
  Tổng     50            
Cam kết báo cáo tình hình sử dụng Biên lai trên đây là đúng sự thật, nếu sai đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Tên cơ quan nhận báo cáo :  Tổng Cục Thi hành án dân sự

 
Các tin đã đưa ngày: