Sign In

Quyết định số 241/QĐ-CTHADS ngày 29/11/2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Bình về việc Ban hành kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021 đối với công chức thuôc các cơ quan THADS tỉnh Thái Bình

30/11/2021

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: