Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021 (27/04/2021)

Ngày 23/4/2021,Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021 (10/12/2020)

Ngày 04/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Tình - Bí thư chi bộ, Cục trưởng - cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thành phố, cán bộ, công chức, người lao động toàn Hệ thống THADS của tỉnh Thái Bình
Các tin đã đưa ngày: