Sign In

32 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản liên quan để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo (24/07/2024)

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân nói chung và nhằm tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của hệ thống Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình đăng tải, giới thiệu 32 Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ và 01 văn bản liên quan để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức họp tổng kêt công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (12/12/2022)

Chiều ngày 02/12/2022 ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình tổ chức họp tổng kêt công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023  
Các tin đã đưa ngày: