Sign In

Triển khai thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2020

05/06/2020

Ngày 26/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ​Quyết định số 1258/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2020, Cục THADS tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Cục, Chi cục trưởng THADS trực thuộc triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2020 đến công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: