Sign In

Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và hướng dẫn rửa tay đúng cách

09/03/2020

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao, Cục THADS tỉnh đề nghị các đồng chí truy cập địa chỉ:
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/bo-y-te-khuyen-cao-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-noi-lam-viec-va-huong-dan-rua-tay-ung-cach
để thực hiện phòng chống dịch bệnh
Các tin đã đưa ngày: