Sign In

Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản (30/05/2018)

Thông báo kết quả thẩm định giá tài sản của ông Nguyễn Văn Học, bà Lê Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thành Đức, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2017 (03/11/2017)

V/v thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự

Thông báo kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch năm 2017 trong hệ thống tổ chức THADS (17/07/2017)

Kính gửi:
- Thử trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Công văn số 2026/TCTHADS-TCCB ngày 07/6/2017 và Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch Chấp hành viên sơ cấp lên ngạch Chấp hành viên trung cấp, từ ngạch Thẩm tra viên lên ngạch Thẩm tra viên chính và từ ngạch Chấp hành viên trung cấp lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, từ ngạch Thẩm tra viên chính lên ngạch Thẩm tra viên cao cấp năm 2017 trong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
Trân trọng!
Các tin đã đưa ngày: