Sign In

Công văn phê bình Chấp hành viên và Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Bỉm Sơn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính

31/05/2022

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: