Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 15/8/2022 ĐẾN NGÀY 19/8/2022

12/08/2022

                                                      LỊCH CÔNG TÁC
 
           Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác trong tuần từ ngày 15/8/2022 đến ngày19/8/2022 như sau:
           Thứ 2 (15/8)
            - Xác minh khiếu nại THA tại Chi cục THADS huyện Triệu Sơn. Thành phần: Phó Cục trưởng Dương Thái Sơn. Thời gian: 13 giờ 30 phút (lái xe đ/c Minh)
           Thứ 3 (16/8)
          Dự buổi giao ban trực tuyến các dự án dự kiến khởi công mới
năm 2022 và năm 2023 khối cơ quan Thi hành án dân sự. Thành phần: Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, kế toán ngân sách. Thời gian: 14 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 3.

            Thứ 4 (17/8)
           - Kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Thạch Thành. Thành phần: Phó cục trưởng DLê Bá Ngàn cùng thành viên đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Minh);
            Thứ 5 (18/8)
            -
 Làm việc với Ủy ban Tư pháp, Quốc hội khóa XV khảo sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án năm 2022. Thành phần: Cục trưởng Hoàng Văn Truyền. Thời gian: 01 ngày bắt đầu từ 8 giờ 00 phút tại phòng họp tầng III, Văn phòng UBND tỉnh(lái xe đ/c Tuấn);
             - Kiểm tra công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Thạch Thành. Thành phần: Phó cục trưởng Lê Bá Ngàn cùng thành viên đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Minh);
           Thứ 6 (19/8)
       
  - Làm việc bình thường;
            Ghi chú:
 Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                   
 
Lê Minh Hải
Các tin đã đưa ngày: