Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/11/ DẾN NGÀY 02/12/2022

28/11/2022

                                                           LỊCH CÔNG TÁC
 
           Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022 như sau:
           Thứ 2 (28/11)
          <span segoe="" ui",="" "segoe="" wp",="" ui="" wpc",="" tahoma,="" arial,="" sans-serif;font-size:13.3333px;"="" style="color: rgb(33, 33, 33);"> - Làm việc bình thường;
           Thứ 3 (29/11)
           - Làm việc tại Chi cục THADS Thị xã Bỉm Sơnvà THADS huyện và Trung về công tác TCCB. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn, phòng TCCB. Thời gian: 7 giờ 30 phút (lái xe đ/c Minh);
          - Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Thành phần: Cục trưởng, Văn phòng Cục. Thời gian: 13 giờ 00 phút tại Thành phố Đà Nẵng.
            Thứ 4 (30/11)
           - Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Thành phần: Cục trưởng, Văn phòng Cục. Thời gian: Cả ngày tại Thành phố Đà Nẵng.
            Thứ 5 (01/11)
         
 - Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Thành phần: Cục trưởng, Văn phòng Cục. Thời gian: Cả ngày tại Thành phố Đà Nẵng.
           Thứ 6 (02/11)
           - Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng. Thành phần: Cục trưởng, Văn phòng Cục. Thời gian:Cả ngày  tại Thành phố Đà Nẵng.
              Ghi chú:
 Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                   
 
Lê Minh Hải
Các tin đã đưa ngày: