Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 04/12 ĐẾN NGÀY 08/12/2022

02/12/2022

                                                               LỊCH CÔNG TÁC
 
           Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 04/12/2022 đến ngày 08/12/2022 như sau:
           Thứ 2 (05/12)
             - Dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần: Lãnh đạo Cục. Thời gian: bắt đầu lúc 07 giờ 45 phút tại Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh. (Tầng 3, Tòa nhà BTC Tỉnh ủy (lái xe đ/c Tuấn);
            - Dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục. Thời gian: 7 giờ 45 phút tại phòng họp tầng 3.
           
 Thứ 3 (06/12)
            - Dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần: Lãnh đạo Cục. Thời gian: bắt đầu lúc 07 giờ 45 phút tại Phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh. (Tầng 3, Tòa nhà BTC Tỉnh ủy (lái xe đ/c Tuấn);
            - Dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục. Thời gian: 14 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 3.
            Thứ 4 (07/12)
            - Làm viêc tại Chi cục THADS Thành phố Sầm Sơn về công tác TCCB. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn, Phòng TCCB. Thời gian: 7giờ 30 phút  (lái xe đ/c Minh);
       
 - 
Làm viêc tại Chi cục THADS huyện Nga Sơn về công tác TCCB. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn, Phòng TCCB. Thời gian: 13 giờ 00 phút  (lái xe đ/c Minh);
            Thứ 5 (08/12)
           
 - Dự hội nghị tổng kết TĐKT khu vự Bắc Trung Bộ năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị. Thành phần: Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Cục. Thời gian: 6 giờ 00 phút (lái xe đ/c Tuấn);
           Thứ 6 (09/12)
           - Tham dự kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thành phần: Phó Cục trưởng Dương Thái Sơn. Thời gian:7 giờ 30 phút tại Trung tâm hội nghị 25 B của tỉnh (lái xe đ/c Minh);
           - Dự hội nghị tổng kết TĐKT khu vự Bắc Trung Bộ năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị. Thành phần: Cục trưởng Hoàng Văn Truyền, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Cục. Thời gian: 6 giờ 00 phút (lái xe đ/c Tuấn);
           Thứ 7 (10/12)
          - Giao ban công tác THADS, THA hành chính hai tháng đàu năm 2023. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng, chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký THA. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại hội trường tầng 5.
         - Giao ban công tác THADS, THA hành chính hai tháng đàu năm 2023. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng, chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký THA. Thời gian: 1 giờ 00 phút tại hội trường tầng 5.
           Chủ nhật (11/12)
          -
 Tập huấn nghiệp vụ công tác THADS, THA hành chính. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng, chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký THA. Thời gian: Cả ngày  tại hội trường tầng 5.
              Ghi chú:
 Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
TL.CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                   
 
Lê Minh Hải
Các tin đã đưa ngày: