Sign In

LỊHJ CÔNG TÁC TỪ NGÀY 25/9/2023 ĐẾN NGÀY 29/9/2023

25/09/2023

LỊCH CÔNG TÁC
          Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023 như sau:
           Thứ 2 (25/9)
           - Làm việc bình thường;
           Thứ 3 (26/9)
           - Làm việc bình thường;
            Thứ 4 (27/9)
            - Giao ban trực tuyến công tác đầu tư công của Bộ Tư Pháp. Thành phần: Cục trưởng Hoàng Văn Truyền; Kế toán; Công chức tham gia dự án. Thời gian: 8 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 3;
            Thứ 5 (28/9)
            - Làm việc bình thường;
            Thứ 6 (29/9)
           - T
ập huấn "nghiệp vụ kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác PCTN, tiêu cực năm 2023". Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Bá Ngàn, Lý Văn Lực Trưởng phòng TCCB. Thời gian: 7 giờ 30 phút tại Hội trường Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh Thiếu nhi Thanh Hóa (số 08, đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa" (lái xe đ/c Minh).
              Ghi chú:
           Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
Các tin đã đưa ngày: