Sign In

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY10/6/2024 ĐẾN NGÀY 14/6/2024

11/06/2024

LỊCH CÔNG TÁC
          Căn cứ vào lịch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, TU, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Cục và các hoạt động chính của phòng chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng Cục THADS tỉnh Thanh Hóa sắp xếp lịch công tác từ ngày 10/6/2024 đến ngày 14/6/2024 như sau:
           Thứ 2 (10/6)
           - Họp về công tác nghiệp vụ THA. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Chấp hành viên, TTV, Thư ký THA. Thời gian: 8 giờ 00 phút tại phòng họp tầng 3.
            Thứ 3 (11/6)
           - Làm việc bình thường;
             Thứ 4 (12/6)
           - Làm việc bình thường
             Thứ 5 (13/6)
             - Kiểm tra toàn diện công tác THADS, THA hành chính tại Chi cục THADS huyện Nông Cống. Thành phần: Phó Cục trưởng Đinh Văn Thắng cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra. Thời gian: 7 giờ 00 phút (lái xe đ/c Linh);
              Thứ 6 (14/6)
            - Tập huấn công tác văn phòng. Thành phần: Phó Cục trưởng Lê Minh Hải, Văn phòng. Thời gian: Cả ngày bắt đầu từ 8 giờ 00 phút tại Hội trường tầng 5;
                - Họp liên ngành về công tác THA. Thành phần: Lãnh đạo Cục, Chánh Văn Phòng. Thời gian: 8 giờ 30 phút tại phòng họp tầng 3.
                Ghi chú:
           Lịch làm việc trên nếu có thay đổi, bổ sung Văn phòng Cục Thi hành án  dân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ có thông báo sau.
 
Trịnh Ngọc Lực
Các tin đã đưa ngày: