Sign In

<iframe width="650" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/peNcmHbPeO8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> (01/12/2018)

Ngày 29/11/2018 Lãnh đạo Cục THADS đã dự buổi làm việc của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa về giám sát công tác Phòng chống Tham nhũng. Tổ biên tập xin trích giới thiệu video buổi làm việc từ TTV

Chi cục THADS huyện Như Thanh: Tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương là dành một nửa thắng lợi trong công tác thi hành án dân sự. (06/08/2018)

Là một huyện miền núi có số lượng án thụ lý ở mức bình quân chung của cả tỉnh Thanh Hóa, nhưng Chi cục THADS huyện Như Thanh lại có một số vụ án có tính chất phức tạp, giá trị phải thi hành lớn. Số việc, tiền thụ lý phải thi hành qua các năm đều tăng mạnh. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể trong huyện nên công tác THADS của huyện đã có những bước tiến đáng kể. Các vụ việc trọng điểm khó khăn, phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành luôn vượt chỉ tiêu về việc và tiền mà cấp trên giao.

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (08/07/2016)

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, có thể khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bởi vậy, trong bất cứ thời kỳ nào, ở từng giai đoạn lịch sử của đất nước, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn luôn chú trọng, quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự (30/07/2015)

Ngày 18/7/2015, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự. 

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOẰNG HÓA (09/07/2015)

Những năm gần đây, tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, tạo được sự chuyển biến cơ bản, tích cực trong công tác. 

KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN TỪ THỰC TIỄN MỘT VỤ VIỆC (06/07/2015)

         Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức thi hành Bản án số 75/2013/KDTM-PT ngày 02/5/2013 của Tòa án nhân dân Tối cao, với nội dung: “Công ty TNHH Xây dựng và khách sạn Trường Lâm phải trả cho Hội làm vườn Việt Nam 2.030 mđất kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trung ương Hội làm vườn Việt Nam tại phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, số A796582 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/5/1994...” 

Giải quyết nợ xấu thông qua công tác thi hành án dân sự - KIỂM TRA CẬP NHẬT (06/07/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN - BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Công văn số 305/CV - CTHADS ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN - BTP. Thực hiện chương trình công tác, ngày 18/6/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ngân hàng CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (Vietinbank Thanh Hóa) tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo hai đơn vị nhằm thảo luận, bàn các giải pháp liên quan đến công tác xử lý nợ xấu, thi hành các vụ việc liên quan đến Vietinbank Thanh Hóa. Đồng chí Cục trưởng Đào Anh Tuấn và đồng chí Giám đốc Vietinbank Thanh Hóa Phạm Văn Lâm đồng chủ trì buổi làm việc, tham dự buổi làm việc còn có Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa; Giám đốc các phòng giao dịch và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Vietinbank Thanh Hóa.

Các tin đã đưa ngày: