Sign In

Quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự thực trạng và giải pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (23/12/2019)

Kho vật chứng là cơ sở vật chất quan trọng trong việc tập trung, lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Việc bảo quản vật chứng và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội và pháp lý, góp phần đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả, toàn diện. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (08/12/2019)

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (06/12/2019)

Ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS 19/7/2019: Hiệu quả công tác vận động, thuyết phục qua vụ việc cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡngở THADS huyện Quảng Xương (19/07/2019)

Vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án được cơ quan, cán bộ, chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh vân dụng sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ các mối quan hệ hài hòa trong xã hội. Biện pháp mềm này đã giúp nhiều vụ việc thi hành án được giải quyết nhanh chóng, giảm những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế, kéo dài.
Trong đợt thi đua chào mừng 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019), Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương đã đạt 75,69% về việc và 44,39% về tiền. Một trong những yếu tố đem lại kết quả này là chấp hành viên đơn vị đã làm tốt công tác vân động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.

<iframe width="650" height="410" src="https://www.youtube.com/embed/peNcmHbPeO8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> (01/12/2018)

Ngày 29/11/2018 Lãnh đạo Cục THADS đã dự buổi làm việc của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa về giám sát công tác Phòng chống Tham nhũng. Tổ biên tập xin trích giới thiệu video buổi làm việc từ TTV

Chi cục THADS huyện Như Thanh: Tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương là dành một nửa thắng lợi trong công tác thi hành án dân sự. (06/08/2018)

Là một huyện miền núi có số lượng án thụ lý ở mức bình quân chung của cả tỉnh Thanh Hóa, nhưng Chi cục THADS huyện Như Thanh lại có một số vụ án có tính chất phức tạp, giá trị phải thi hành lớn. Số việc, tiền thụ lý phải thi hành qua các năm đều tăng mạnh. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể trong huyện nên công tác THADS của huyện đã có những bước tiến đáng kể. Các vụ việc trọng điểm khó khăn, phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành luôn vượt chỉ tiêu về việc và tiền mà cấp trên giao.

VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (08/07/2016)

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, có thể khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bởi vậy, trong bất cứ thời kỳ nào, ở từng giai đoạn lịch sử của đất nước, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn luôn chú trọng, quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung.
Các tin đã đưa ngày: