Sign In

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng”

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh Thanh Hóa tích cực tuyên truyền, phổ biến và tham gia Cuộc thi về Pháp luật phòng, chống tham nhũng

30/09/2021

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-BTP ngày 22/6/2021 của Bộ Tư pháp về “Tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng chống tham nhũng”; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh...

Hoạt động của các Chi cục

Cụm thi đua số 02 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác THADS, HC năm 2021

20/10/2021

Chiều ngày 18/10/2021, Cụm thì đua số 2 Cục THADS tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác THADS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Cục THADS tỉnh Thanh Hóa hưởng ứng ngày hội hiến máu "Giọt hồng xứ Thanh"

27/07/2021

Thực hiện Công văn số 87/CV-CĐVC ngày 20/5/2021 của Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa về việc vận động đoàn viên công đoàn tham gia chương trình "Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt". Ngày 27/7/2021, Ban Chấp hành Công đoàn Cục THADS tỉnh...