Sign In

Thông báo về việc đề nghị báo giá cung ứng dịch vụ hợp đồng lao động của Chi cục THADS huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huê. (31/05/2024)

Chi cục THADS huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhu cầu tiếp nhận giá để tham khảo, xây dựng kế hoạch đấu thầu thuê dịch vụ bảo vệ phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
Các tin đã đưa ngày: