Sign In

Lễ ký kết Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (04/09/2015)

Ngày 28/8/2015 Cục Thi hành án dân sự và Bảo Hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ ký kết Chương trình thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự .
Các tin đã đưa ngày: