Sign In

Cái Bè - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Thị Phương) (05/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 05/8/2019 đính kèm.

Gò Công Đông - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (05/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 53/TB-CCTHADS ngày 05/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đính kèm.

Gò Công Tây - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Nguyễn Thân Sinh) (02/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 142/TB-CCTHADS ngày 02/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Trần Thị Mỹ Long) (02/08/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 540/TB-CCTHADS ngày 02/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Mỹ Tho - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Võ Đức Nhân) (30/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 342/TB-CCTHADS ngày 29/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang" đính kèm

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Đặng Thị Cẩm Hà) (30/07/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 112/TB-CTHADS ngày 30/7/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo - Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Mai Minh Khương) (29/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 529/TB-CCTHADS ngày 29/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chợ Gạo thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án (CHV Trần Thị Mỹ Long) (22/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 518/TB-CCTHADS  và 519/TB-CCTHADS ngày 22/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản và chuộc lại tài sản chung (CHV Mai Thanh Bình) (19/07/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án và quyền chuộc lại tài sản chung. Chi tiết theo Thông báo số 236/TB-CCTHADS ngày 18/7/2019 đính kèm.

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Hoàn Cầu thông báo về kết quả thẩm định giá và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ Cty TNHH Song Thuận (18/07/2019)

Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Hoàn Cầu thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 107/TB-QLTLTS ngày 17/7/2019 đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: