Sign In

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản kê biên vụ ông Võ Văn Ép và bà Đào Thị Thu. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 209/TB-CCTHADS ngày 11/01/2023 (CHV Nguyễn Hoàng Vũ)

11/01/2023

Các tin đã đưa ngày: