Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đào Ngọc Thành) (24/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 84/TB-CCTHADS ngày 23/12/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Phạm Văn Phi) (24/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 85/TB-CCTHADS ngày 23/12/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc thực hiện quyền yêu cầu thẩm định lại giá và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên (CHV Trần Văn Viên) (24/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc thực hiện quyền yêu cầu thẩm định lại giá và lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 46/TB-CCTHADS ngày 23/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Trần Thị Kim Tuyến) (23/12/2019)

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 29/TB-CTHADS ngày 23/12/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Trần Văn Viên) (23/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 39/TB-CCTHADS ngày 16/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Đào Ngọc Thành) (23/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 74/TB-CCTHADS ngày 18/12/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Đặng Văn Lợi) (12/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 35/TB-CCTHADS ngày 10/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Đào Ngọc Thành) (09/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 69/TB-CCTHADS ngày 09/12/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang - Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Dương Đình Chinh) (06/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. Chi tiết theo Thông báo số 60/TB-CCTHADS ngày 06/12/2019 đính kèm.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (CHV Trần Thị Mỹ Long) (05/12/2019)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng bán đấu giá tài sản thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 84/TB-CCTHADS và Thông báo số 86/TB-CCTHADS ngày 05/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: