Sign In

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (CHV Trần Thị Mỹ Long) (01/04/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Đoàn Thị Hồng Vân với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 109/TB-CCTHADS ngày 31/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Trần Thị Mỹ Long) (01/04/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản vụ bà Bùi Thị Điệu với nội dung chi tiết theo tập tin <span "="" style="outline: none 0px">"Thông báo số 113/TB-CCTHADS ngày 31/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Phạm Văn Hải (CHV Mai Thanh Bình) (26/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc ký hợp đồng bán đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 178/TB-CCTHADS ngày 16/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Văn Tươi và bà Đoàn Thị Lộc (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (26/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 140/TB-CCTHADS ngày 26/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Nguyễn Văn Dây, vụ Nguyễn Thị Tuyết và vụ Phạm Văn Vũ (CHV Đặng Văn Lợi) (26/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với nội dung chi tiết theo 03 tập tin "Thông báo số 141/TB-CCTHADS ngày 26/3/2021, Thông báo số 142/TB-CCTHADS ngày 26/3/2021 và Thông báo số 143/TB-CCTHADS ngày 26/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án vụ ông Nguyễn Hồng Khánh (CHV Nguyễn Hoàng Vũ) (25/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 133/TB-CCTHADS ngày 24/3/2021 của Chi cục THADS huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án dân sự vụ bà Nguyễn Kim Luynh (CHV Phan Đình Toàn) (22/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành dân sự vụ bà Nguyễn Kim Luynh. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 25/TB-CCTHADS ngày 22/3/2021 của Chi cục THADS thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Chi cục THADS thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ ông Phạm Văn Thắng và vụ ông Đoàn Văn Tỉnh (CHV Võ Đức Nhân) (22/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo 02 tập tin "Thông báo số 147/TB-CCTHADS ngày 22/3/2021 và Thông báo số 148/TB-CCTHADS ngày 22/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ bà Bùi Thị Điệu (CHV Trần Thị Mỹ Long) (18/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án với nội dung chi tiết theo tập tin "Thông báo số 82/TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang" đính kèm.

Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án dân sự vụ ông Phạm Công Danh, bà Nguyễn Thị Thùy Trang (CHV Trần Thị Mỹ Long) (18/03/2021)

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành dân sự vụ ông Phạm Công Danh, bà Nguyễn Thị Thùy Trang. Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 83/TB-CCTHADS ngày 18/3/2021 của Chi cục THADS huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: