Sign In

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo bán đấu giá tài sản số 304/TB-CTHADS ngày 15/7/2024 (15/07/2024)

1. Tài sản bán đấu giá là nhà đất tại số 138/38 Nguyễn Trãi (số cũ 381/38 An Dương Vương), Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Giá khởi điểm: 11.606.251.986 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ sáu trăm linh sáu triệu hai trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng)..

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo bán đấu giá tài sản số 305/TB-CTHADS ngày 15/7/2024 (15/07/2024)

 

1. Nhà đất 682-684 (số cũ 22-24) Cách Mạng Tháng Tám, Phướng 5, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hồ sơ gốc số 0825/SXD do UBND Thành phố Hồ Chí Minh
2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 25.707.828.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ bảy triệu tám trăm hai mươi tám nghìn đồng).
 

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 14368/TB-CTHADS ngày 12/7/2024 (15/07/2024)

Tên tài sản:
Quyền sử dụng đất tại tại thửa đất số 2582+2583, tờ bản đồ số 3, phường An Phú, Quận 2; Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 2207, tờ bản đồ số 3; Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1733, tờ bản đồ số 3; Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1736, tờ bản đồ số 3; Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 526, tờ bản đồ số 72 tại An Phú, Quận 2
Giá khởi điểm là: 111.028.600.000 (Mười một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm nghìn) đồng

Chi cục THADS huyện Nhà Bè Thông báo số 1605/TB-THADS ngày 15/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản lần 11 (15/07/2024)

1. Tài sản bán đấu giá:  Xe ô tô khách, nhãn hiệu: HUYNDAI, số loại: UNIVERSE, số khung: 18RPDC007192, số máy: D6CDD243147, biển số 51B-257.05 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 340877 do Phòng CSGT Công an TP.HCM cấp ngày 29/01/2018.
2. Giá khởi điểm của tài sản: 1.739.516.671 đồng (Một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu năm trăm mười sáu nghìn sáu trăm bảy mươi mốt đồng)

Chi cục THADS huyện Nhà Bè Thông báo số 1604/TB-THADS ngày 15/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản lần 11 (15/07/2024)

1. Tài sản bán đấu giá:  Xe ô tô khách, nhãn hiệu: HUYNDAI, số loại: UNIVERSE, số khung: 18RPEC007125, số máy: D6CDE264713, biển số 51B-256.07 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 343573 do Phòng CSGT Công an TP.HCM cấp ngày 06/02/2018.
 2. Giá khởi điểm của tài sản: 1.799.500.005 đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn lẻ năm đồng)

Chi cục THADS huyện Nhà Bè Thông báo số 1603/TB-THADS ngày 15/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản lần 11 (15/07/2024)

1. Tài sản bán đấu giá:  Xe ô tô khách, nhãn hiệu: HUYNDAI, số loại: UNIVERSE, số khung: 18RPDC007826, số máy: D6CDD250269, biển số 51B-245.14 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 295968 do Phòng CSGT Công an TP.HCM cấp ngày 04/8/2017.
 2. Giá khởi điểm của tài sản: 1.739.516.671 đồng (Một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu năm trăm mười sáu nghìn sáu trăm bảy mươi mốt đồng)

Chi cục THADS huyện Nhà Bè Thông báo số 1602/TB-THADS ngày 15/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản lần 11 (15/07/2024)

1. Tài sản bán đấu giá:  Xe ô tô khách, nhãn hiệu: HUYNDAI, số loại: UNIVERSE, số khung: 18RPEC008181, số máy: D6CDD255968, biển số 51B-243.00 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 295965 do Phòng CSGT Công an TP.HCM cấp ngày 09/8/2017.
2. Giá khởi điểm của tài sản: 1.739.516.671 đồng (Một tỷ bảy trăm ba mươi chín triệu năm trăm mười sáu nghìn sáu trăm bảy mươi mốt đồng)

Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo số 303/TB-CTHADS ngày 12/7/2024 về việc bán đấu giá tài sản (12/07/2024)

Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 639, tờ bản đồ số 33, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
2.227.361.987 đồng (Hai tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi mốt nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng).
Các tin đã đưa ngày: