Sign In

Thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức (27/07/2020)

Ngày 21 tháng 07 năm 2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.
 

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP: Xử lý VPHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự (24/07/2020)

Ngày 15/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020 (04/05/2020)

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh...
 

Nghị định số 44/2020/NĐ-CP: Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, có hiệu lực từ 01/6/2020. (10/04/2020)

Ngày 08/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Hướng dẫn mới nhất về kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (12/03/2020)

"Ký ban hành văn bản hành chính phải bằng mực màu xanh", đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư vừa được Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020. Theo đó, Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.
(Trong khi đó, trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen…).

Tân Bình: Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức tiêu hủy tang vật (02/02/2020)

Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vât chứng, tài sản số 88/QĐ-CCTHADS ngày 07/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 19/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tiến hành tiêu hủy tang vật theo bản án được Tòa án tuyên tiêu hủy

Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (25/01/2020)

Ngày 12/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 21 điều áp dụng đối với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

Điểm nổi bật tại Quy định 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền (26/09/2019)

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ ngày 23/9/2019), trong đó có 05 điểm nổi bật sau đây:

Tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng (30/08/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
 
Các tin đã đưa ngày: