Sign In

Hướng dẫn mới nhất về kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (12/03/2020)

"Ký ban hành văn bản hành chính phải bằng mực màu xanh", đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư vừa được Chính phủ ban hành ngày 05/3/2020. Theo đó, Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.
(Trong khi đó, trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen…).

Tân Bình: Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức tiêu hủy tang vật (02/02/2020)

Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vât chứng, tài sản số 88/QĐ-CCTHADS ngày 07/01/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 19/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tiến hành tiêu hủy tang vật theo bản án được Tòa án tuyên tiêu hủy

Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản (25/01/2020)

Ngày 12/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch gồm 3 chương, 21 điều áp dụng đối với cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản. Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

Điểm nổi bật tại Quy định 205-QĐ/TW về chống chạy chức, chạy quyền (26/09/2019)

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (có hiệu lực từ ngày 23/9/2019), trong đó có 05 điểm nổi bật sau đây:

Tổ chức vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tới 200 triệu đồng (30/08/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
 

Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Cục THADS TPHCM nhân dịp kỷ niệm nhân ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019) (19/07/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm, Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019). Các đơn vị đến chúc mừng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (10/05/2019)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, người lao động trong Hệ thống THADS và nhân dân, nhất là đương sự và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công tác THADS, THAHC trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Đưa công tác PBGDPL trở thành công cụ quan trọng, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được giao trong toàn Hệ thống; Tuyên truyền, phố biến và nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả trong công tác PBGDPL; tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS.

Phát triển án lệ trở thành nhu cầu (19/09/2018)

Đó là phát biểu của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển án lệ và lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ được TAND tối cao tổ chức tại TP.HCM vào ngày 17.9.

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (17/01/2018)

Ngày 09/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước với nhiều điểm mới trực tiếp làm thay đổi một số cơ chế trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các Cục, Chi cục THADS. Ngày 05/01/2018, Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long đã ký theo Quyết định số 27/QĐ-BTP ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), thay thế Quy chế hiện hành (Quyết định số 1431/QĐ-BTP ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).
Các tin đã đưa ngày: