Sign In

Thông báo về việc thi hành án dân sự và áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS (09/09/2020)

Thông báo về việc thi hành án dân sự và áp dụng biện pháp cưỡng chế THADS

Thông báo về việc giảm giá tài sản kê biên (27/07/2020)

Chi cục THADS thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thông báo về việc bán đấu giá tài sản kê biên lần 09 của ông Nguyễn Văn Miền và bà Nguyễn Thị Giàu, cùng địa chỉ ấp Cồn Ông, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Thông báo về việc thi hành án (06/07/2020)

Cục THADS tỉnh Trà Vinh đang thi hành Bản án số  01/2019/KDTM-ST ngày 16/7/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về v iệc tranh chấp hợp đồng tín dụng

NHỮNG TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT VỚI CỤC THADS TỈNH TRÀ VINH (08/06/2020)

NHỮNG TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT VỚI CỤC THADS TỈNH TRÀ VINH

Quyết định số 134/QĐ-CTHADS (02/06/2020)

Quyết định về việc giả quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Đực, địa chỉ; ấp Ô Chích, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng 74 năm ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2020) (01/06/2020)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng 74 năm ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2020)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Lưu Thị Kim Trang - Chấp hành viên sơ cấp Cục THADS tỉnh Trà Vinh (01/06/2020)

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Lưu Thị Kim Trang - Chấp hành viên sơ cấp Cục THADS tỉnh Trà Vinh

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (kê biên lần 8) (29/05/2020)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (kê biên lần 8)

V/v đăng tải thông tin kết quả bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử của Tổng cục và Cục (20/05/2020)

V/v đăng tải thông tin kết quả bán đấu giá tài sản lên Cổng/Trang thông tin điện tử của Tổng cục và Cục
Các tin đã đưa ngày: