Sign In

Thông báo Kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án (20/08/2019)

Thông báo Kết quả kỳ thi và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người" (01/08/2019)

Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "50 năm thực hiện theo Di chúc của Người"

Thông báo về việc hướng dẫn nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử (04/07/2019)

Thông báo về việc hướng dẫn nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án (12/06/2019)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thư ký thi hành án

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên ngạch Thẩm tra viên chính và Thư ký thi hành án (06/06/2019)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên ngạch Thẩm tra viên chính và Thư ký thi hành án

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017 (10/12/2018)

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2016-2017

Thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2018 (10/12/2018)

Thông báo điểm chấm phúc khảo kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2018

Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2018 (10/12/2018)

V/v về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2018                 
Các tin đã đưa ngày: