Sign In

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hệ thống Thi hành án dân sự (15/05/2018)

Ngày 11/5/2018, Quyền Tổng Cục trưởng Mai Lương Khôi đã ký Công văn số 1607/TCTHADS-VP về việc thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến. Đây là một trong những giải pháp thực hiện nhiệm vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của toàn Hệ thống; khai thác tối đa các thông tin từ báo cáo của các cơ quan Thi hành án dân sự. Việc thực hiện chế độ báo cáo bằng hình thức này cũng góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao chất lượng các báo cáo. Đồng thời, đây cũng là cơ sở kỹ thuật để Tổng cục xây dựng phương án tích hợp các nội dung báo cáo, cắt giảm các loại báo cáo nhằm giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi kỳ thi nâng ngạch công chức theo chỉ tiêu năm 2016 (09/05/2018)

V/v thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi kỳ thi nâng ngạch công chức theo chỉ tiêu năm 2016                 

Thông báo về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Duy Khánh và ông Nguyễn Nhật Duy (22/03/2018)

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Duy Khánh và ông Nguyễn Nhật Duy, địa chỉ: ấp Lồ Ô, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Danh sách dự thi nâng ngạch lên CS, CV, KTV năm 2017; báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch CC và đề xuất số lượng chỉ tiêu kèm danh sách dự thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2018 (04/03/2018)

Danh sách dự thi nâng ngạch lên CS, CV, KTV năm 2017; báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch CC và đề xuất số lượng chỉ tiêu kèm danh sách dự thi nâng ngạch lên CVC, CVCC năm 2018

Về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng và cung cấp địa chỉ thư điện tử đường dây nóng (01/03/2018)

 
  Về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng và cung cấp địa chỉ thư điện tử đường dây nóng

Về việc thực hiện Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử (08/02/2018)

Về việc thực hiện Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

Thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức theo chỉ tiêu năm 2016 của Bộ Tư pháp (01/02/2018)

V/v thông báo kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức theo chỉ tiêu năm 2016 của Bộ Tư pháp

Thông báo về việc giới thiệu Người phát ngôn của cục THADS tỉnh Trà (29/01/2018)

 
  Thông báo về việc giới thiệu Người phát ngôn của cục THADS tỉnh Trà 
Các tin đã đưa ngày: