Sign In

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Thạch Ngọc (19/11/2019)

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Thạch Ngọc, địa chỉ: khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tai lieu tap huan phan mem He thong QLVB va phan mem Ho tro truc tuyen (18/09/2019)

Tai lieu tap huan phan mem He thong QLVB va phan mem Ho tro truc tuyen

Xây dựng Báo cáo kết quả công tác THADS 12 tháng năm 2019 (12/09/2019)

Xây dựng Báo cáo kết quả công tác THADS 12 tháng năm 2019

V/v viết sáng kiến năm 2019 (12/09/2019)

V/v viết sáng kiến năm 2019

Thông báo về việc đăng tải tài liệu tập huấn phần mềm quản lý văn bản và phần mềm hỗ trợ trực tuyến (10/09/2019)

Tài liệu tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự                 

V/v gửi hồ sơ đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 (03/09/2019)

V/v gửi hồ sơ đăng ký thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019                 

V/v đánh giá, phân loại, bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động 2019 (29/08/2019)

V/v đánh giá, phân loại, bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động 2019

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2019 (27/08/2019)

V/v nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2019                 

​ Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 (26/08/2019)

 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2019 kèm theo Kế hoạch tổ chức kỳ thi

Luật số: 23/2018/QH14(Luật cạnh tranh) (22/08/2019)

Luật cạnh tranh
Các tin đã đưa ngày: