Sign In

CHI CỤC THADS HUYỆN DUYÊN HẢI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC (18/04/2017)

CHI CỤC THADS HUYỆN DUYÊN HẢI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC

CHI CỤC THADS HUYỆN DUYÊN HẢI VỚI CÔNG TÁC THI ĐUA (27/07/2016)

           Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Quán triệt Kế hoạch 76/KH-CTHADS ngày 03/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2016) và Kế hoạch số 87/CTHADS ngày 16/02/2016 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức đợt thi hành án dân sự cao điểm năm 2016.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ TRÀ VINH TỔ CHỨC GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (28/06/2016)

          Nhằm tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016). 
Các tin đã đưa ngày: