Sign In

Kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên ưu tú (28/10/2016)

Kết nạp đảng viên mới cho đoàn viên ưu tú
 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT (19/04/2016)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG VÒNG 1 HỘI THI CHẤP HÀNH VIÊN GIỎI LẦN THỨ NHẤT

Hướng dẫn xét Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Tư pháp năm 2016.doc (28/03/2016)

Thực hiện Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn các đơn vị xét, đề nghị Bộ trưởng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016.

Quyết định giao chỉ tiêu năm 2016 (14/01/2016)

Về việc giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên Cục, Các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Cục Thi hành án dấn sự tỉnh Trà Vinh.

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2016 (13/01/2016)

Thực hiện Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP; Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp; Quyết định số 07/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016; Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016, để tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016 của Hệ thống, Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Hệ thống.

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH VỚI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH (11/11/2015)

PHỐI HỢP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH VỚI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh Ký kết Quy chế phối hợp (07/09/2015)

             Ngày 27/8/2015 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh Ký kết Quy chế phối hợp.
            

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng và điều động cán bộ, công chức. (28/07/2015)

Chiều ngày 24/7/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Cục trưởng về việc bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Duyên Hải và điều động cán, bộ, công chức các Chi cục trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị liên ngành. (17/07/2015)

 
 Ngày 16/7/2015 vừa qua, Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị liên ngành với Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh để bàn biện pháp thi hành các khoản nợ vay của Agribank.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (09/07/2015)

Ngày 04/5/2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ quan tâm chỉ đạo chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên bằng nhiều giải pháp. Qua đó góp phần giúp cho chi bộ hàng năm đều đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”. Đồng thời, hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác phát triển đảng viên được thực hiện tốt, Chi bộ đề nghị và được Ban thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng xem xét, chuẩn y kết nạp 12 đảng viên, vượt 30% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.
Tại Đại hội các đại biểu tham luận, phân tích những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo đoàn thể…Đồng thời với những kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng chi bộ vững mạnh cả 03 mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm phấn đấu xây dựng chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” và tiêu biểu.
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Cấp uỷ khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Minh Khiêm, Phó cục trưởng được bầu làm Bí thư chi bộ./.
Ngày 04/5/2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ quan tâm chỉ đạo chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên bằng nhiều giải pháp. Qua đó góp phần giúp cho chi bộ hàng năm đều đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”. Đồng thời, hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác phát triển đảng viên được thực hiện tốt, Chi bộ đề nghị và được Ban thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng xem xét, chuẩn y kết nạp 12 đảng viên, vượt 30% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.
Tại Đại hội các đại biểu tham luận, phân tích những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng phát triển đảng viên, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; công tác tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo đoàn thể…Đồng thời với những kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng chi bộ vững mạnh cả 03 mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hàng năm phấn đấu xây dựng chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” và tiêu biểu.
Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Cấp uỷ khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Minh Khiêm, Phó cục trưởng được bầu làm Bí thư chi bộ./.
 
Các tin đã đưa ngày: