Sign In

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng đối với ông Nguyễn Văn Dương (05/04/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Chánh Văn phòng đối với ông Nguyễn Văn Dương

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2017- 2022 (10/08/2017)

     Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ III, nhiệm kỳ 2013 – 2017, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. (04/08/2017)

     Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.

HỌP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2017) (19/07/2017)

Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2017)

Hội thao chào mừng 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2017) (18/07/2017)

          Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh cử công chức tham dự Giải bóng đá Mini – Khối cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2017

Cục THADS Trà Vinh: Tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác THADS, hành chính quý II năm 2017 (04/05/2017)

         Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sáng ngày 10/4/2017 Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác THADS, hành chính 6 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS, hành chính 6 tháng cuối năm 2017.

Kế hoạch phát đọng phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1) (30/03/2017)

Kế hoạch phát đọng phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1)

Tài liệu tập huấn tại Nghệ An (20/01/2017)

TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác THADS quý I năm 2017 (10/01/2017)

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trinh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sáng ngày 10/01/2017 Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về công tác THADS, hành chính quý I năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm về công tác THADS, hành chính quý II năm 2017.
Các tin đã đưa ngày: