Sign In

Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyên đề đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025

20/10/2022

Các tin đã đưa ngày: