Sign In

Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

08/09/2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: