Sign In

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự phát động, hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam 2020. (06/03/2020)

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thực hiện Văn bản số 166/CĐ ngày 14/02/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Tuyên Quang V/v Hướng dẫn tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và phối hợp Hội Phụ nữ cùng cấp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai các nội dung hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” đến tất cả nữ công chức, người lao động trong đơn vị.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng (06/01/2020)

Trong những năm qua, nhất là trong năm 2019, cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có các giải pháp giải hữu hiệu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác cán bộ, đảng viên. Do vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ tiếp tục được nâng lên, đã góp phần lãnh đạo cơ quan hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được giao

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới (16/05/2019)

Ngày 16/05/2019, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Duy Thị Thúy và  Lê Hữu Quang. Dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng cục THADS; đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (16/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 16 tháng 5 năm 2019, Chi bộ Cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng của cơ quan.

Kế hoạch thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 (05/03/2019)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và kế hoạch của cấp trên về học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 05/3/2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết TW4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Cục THADS. (22/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU và Quyết định số 873-QĐ/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chị thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng ngày 22/11/2018, Tổ giám sát số 3 thuộc Đoàn giám sát số 873 đã tiến hành giám sát trực tiếp việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự. Tổ giám sát gồm có: Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Trưởng đoàn, Tổ Trưởng Tổ giám sát số 3; đ/c Nguyễn Hữu Hồ, Trưởng Phòng nghiệp vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Đặng Thị Quang, Phó trưởng Phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Nguyễn Hùng Sơn, Chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy – thành viên; đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên BCH, Chuyên viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
            Về phía Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tham dự có đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự; Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, các đ/c Chi ủy viên cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. 

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết TW 7 khóa XII (20/08/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/6/2018 của Thành ủy Tuyên Quang; Kế hoạch số 04-KH/CB ngày 30/7/2018  của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về học tập, quán triệt các nghị  quyết TW 7 khóa XII của Đảng. Ngày 10/8/2017 Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tổ chức học tập, quán triệt, các  nghị  quyết TW 7 khóa XII đến toàn thể đảng viên, hội viên, công chức, người lao động trong chi bộ, cơ quan. 

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (29/05/2018)

Chiều ngày 25/5/2018 Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Hội nghị được triển khai dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (22/05/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chiều ngày 17/5/2018, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đổi mới lề lối làm việc và việc vận dụng trong hoạt động Thi hành án dân sự".
Tham dự buổi sinh hoạt có 25/26 đồng chí đảng viên và 5/5 quần chúng của Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng chủ trì buổi sinh hoạt.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (21/05/2018)

Ngày 17/5/2018, trong không khí vui mừng, phấn khởi thi đua chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sang Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Hứa Đức Hạnh, Chi ủy viên, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Đặng Thị Nhàn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Cục THADS.
Các tin đã đưa ngày: