Sign In

Hoàn thiện quy định về trích lục hồ sơ thi hành án (08/09/2020)

Trong quá trình tổ chức thi hành án, hồ sơ thi hành án có một vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án của chấp hành viên đối với việc thi hành án, lưu giữ tất cả các tài liệu đã, đang thực hiện và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ[1]. Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014( Luật THADS) Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS(Nghị định số 62/2015/NĐ-CP); Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS (Thông tư số 01/2016/TT-BTP) đã có những quy định tương đối cụ thể về hồ sơ thi hành án, tuy nhiên trong thực tiễn, vẫn phát sinh một số vướng mắc, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.  

Xử lý tài sản tươi sống, mau hỏng trong thi hành án dân sự (08/09/2020)

Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật THADS) và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể về vấn đề bảo quản, xử lý tài sản là vật nuôi, tài sản tươi sống, mau hỏng… dẫn đến việc xử lý loại tài sản này trong thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn.

Từ 01/01/2021, tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào? (21/08/2020)

Trong quá trình làm việc, việc tăng cường hoạt động sản xuất là điều không thể tránh, đòi hỏi NLĐ phải làm thêm giờ. Một trong những điểm đáng quan tâm chính là tính tiền lương làm thêm giờ được tính như thế nào từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực?

Xử lý tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ: Khó khăn vướng mắc, đề xuất hướng hoàn thiện (18/08/2020)

Hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện nhằm đảm bảo hiệu lực thi hành của bản án, quyết định về mặt thực tế, thông qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của các bên khi tham gia quan hệ pháp luật. Vì vậy, bên cạnh việc áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý tài sản, thông qua việc xác minh của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) để xác định họ đang quản lý, sử dụng. Từ đó có biện pháp xử lý phù hợp nếu họ không tự nguyện thi hành án, Luật THADS đã quy định kê biên cả tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba nắm giữ. Qua đó, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng quy định trên phát sinh nhiều bất cập từ thể chế đến thực tiễn, gây khó khăn cho Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ. Để góp phần đánh giá toàn diện hơn về công THADS, tác giả xin phân tích, đánh giá một trong những biện pháp thi hành án mà hiện nay còn phát sinh khó khăn, vướng mắc cả về lý luận lẫn thực tiễn và có nhiều quan điểm khác nhau. Đó là biện pháp: Xử lý tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ.

Hướng dẫn thêm, xóa, sửa, chú thích vào văn bản trực tiếp trên Gmail (11/08/2020)

Hiện nay Google vừa mới bổ sung tính năng mới trên Gmail cho phép người dùng trực tiếp chỉnh sửa tài liệu trong file đính kèm mà không cần phải tải về và sử dụng phần mềm Office để làm việc đó. Những gì người dùng cần phải làm là lựa chọn tính năng "chỉnh sửa bằng Google tài liệu" từ file đính kèm (các file Office) từ Gmail.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam (11/08/2020)

Thi hành án hành chính là việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành theo quy định của pháp luật. Công tác thi hành án hành chính là hoạt động quan trọng của Nhà nước, có vai trò hiện thực hóa các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính nhằm bảo đảm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, công dân cũng như quyền và lợi ích của Nhà nước. Công tác thi hành án hành chính được xem là đạt hiệu quả khi nó bảo đảm, bảo vệ một cách đầy đủ và kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan cũng như quyền và lợi ích của Nhà nước. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam hiện nay, do đó, để có thể nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án hành chính, cần hiểu rõ công tác thi hành án hành chính, hiệu quả thi hành án hành chính và xem xét, đánh giá các yếu tố tác động đến công tác này, trên cơ sở đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị mang tính định hướng để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính ở Việt Nam.

Ủy thác Tư pháp trong bối cảnh dịch Covid-19 (11/08/2020)

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang chịu nhiều tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm; nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...; GDP quý I/2020 chỉ tăng 3,82%, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây; ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân, trong đó có các hoạt động ủy thác tư pháp.
Các tin đã đưa ngày: