Sign In

Tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 (10/11/2022)

Tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023

​Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (29/10/2022)

​Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

V/v thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển (19/09/2022)

V/v thông báo về việc đăng ký nguyện vọng đối với thí sinh đã có đơn đăng ký nguyện vọng 2 nhưng chưa trúng tuyển

 

 

Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (16/09/2022)

Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 số 1473 (14/09/2022)

Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 số 1473

V/v Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển và đăng ký nguyện vọng 2 đối với thí sinh có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên nhưng chưa trúng tuyển CVP (05/09/2022)

V/v Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển và đăng ký nguyện vọng 2 đối với thí sinh có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên nhưng chưa trúng tuyển

 

 

​Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 (22/08/2022)

​Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 (17/08/2022)

V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

 

 

Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 số 1319 (16/08/2022)

Cục THADS Vĩnh Phúc thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 số 1319
Các tin đã đưa ngày: