Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tri thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1228/TB-CCTHADS ngày 08/12/2021 (tài sản của ông Lê Văn Rẩy (đã chết) và bà Phan Thị Lý)

08/12/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: